Det stilles stadig høyere krav til produkter som produseres selv og selges i Norge. Dette er så bra! Det er viktig at du som forbruker kan stole på at de produktene du kjøper er trygge. 💜

I tillegg til at en må registrere seg hos Mattilsynet, har de igjen krav til utarbeidelse av en kosmetisk sikkerhetsrapport for alle kosmetiske produkter. Så hva innebærer dette?

Vi i Aromasence oppsøkte et firma med høy fagelig kompetanse innen kjemi, som kunne ta på seg oppdraget med å lage en slik rapport. Dette inkluderer risikovurdering av hvert enkelt produkt og av alle enkeltstoffene / ingrediensene. Risikovurderingen som blir utført må være i henhold til regelverket, dersom produktet skal bli godkjent. I tillegg til dette skal de som produserer og selger kosmetikk på det norske markedet, registrere produktene i et felleseuropeisk register, CPNP. (Cosmetic Products Notification Portal)

Før vi startet firmaet, hørte vi at mange opplever denne prosessen som skremmende. Endel velger å selge produktene uten sikkerhetsdatablad og registrering i CPNP fordi prosessen er tidkrevende og ikke minst kostbar. Vi kan skrive under på begge deler. Men, også på at det er verd det 💜

Vissheten om at vi steg for steg har gått den rette veien, og ikke minst vissheten om at du kan være trygg på at Aromasence sine produkter er trygge i bruk.

×